Dr. Lejla Kažinić Kreho

Dr. Lejla Kažinić Kreho liječnica je koja je magistrirala nutriciju na King's College u Londonu. Članica je Britanskog nutricionističkog društva. U svojim knjigama objavljuje najnovija saznanja o prehrani iz recentnih znanstvenih istraživanja, dokazujući da hrana može biti i užitak i lijek te da je tradicionalna, mediteranska prehrana najzdravija na svijetu. U izdanju Profila objavila je knjige: Prehrana 21. stoljeća, Prehrana 21. stoljeća za žene, Prehrana 21. stoljeća za muškarce, Zdrava i fit (u koautorstvu s Renatom Sopek.) Moja mediteranska dijeta, i Dijeta 21. stoljeća.