Vesna Krmpotić

Pjesnikinja, prozna spisateljica i prevoditeljica Vesna Krmpotić rođena je 1932. u Dubrovniku. Osnovnu školu polazila je u Dubrovniku, a gimnaziju u Zagrebu, gdje je diplomirala psihologiju i engleski jezik na Filozofskom fakultetu (1959). God. 1962–64. provela je na specijalizaciji bengalskog jezika u Indiji, a dulje vrijeme boravila u Egiptu, SAD-u i Gani. Uz učestala putovanja, posebno u Indiju, živjela je i radila u Zagrebu i Beogradu kao profesionalna književnica. Za svoj je književni rad dobila brojne nagrade i priznanja. Autorica je brojnih zbirki pjesama i priča, autobiograske proze i kulturnopovijesnih knjiga. Objavljivala je i eseje, knjževne prikaze i prijevode. Dobitnica je Nagrade »Vladimir Nazor« za životno djelo (1999).Preminula je u Beogradu 2018.