Stribor Erega

Stribor Erega rođen 1972. godine u Zagrebu, diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Pohađao je ATTF Warszaw - private banking and wealth management, te brojne stručne i specijalističke seminare iz područja bankarstva te tržišta kapitala, radio je u Privrednoj banci Zagreb i u Hrvatskoj poštanskoj banci te u InterInvestu.