Sam & Sam Clark

Samantha i Samuel Clark, supružnici i kuhari, vode iznimno uspješan restoran Moro u Londonu. Osim kuharice Moro, autori su još dviju kuharica, Casa Moro i Moro East.