Natalija Princi

Natalija Princi pohađala je 2007. godine u Londonu stručni seminar Anthonyja Robbinsa, jednog od najutjecajnijih trenera za osobni razvoj na svijetu, nakon čega se posvećuje sociologiji, psihologiji i life coachingu. U Italiji je pohađala Istituto tecnico commerciale e per geometri F. Saveri, a ekonomiju diplomirala u Splitu. Godine 2009. diplomirala je i na novoosnovanom Bajamontijevu institutu za viši life coaching u Splitu, koji odlikuje sokratovski pristup učeniku.