Juraj Gracin

Juraj Gracin (Zadar, 14. svibnja 1938.), talijanist i kroatist, pisac i prevoditelj, glazbeni djelatnik. Zvanje profesora talijanskoga jezika i književnosti stekao na Filozofskom fakultetu u Zadru, tada u sklopu Zagrebačkoga sveučilišta. Nakon poslijediplomskoga studija (Povijest hrvatske književnosti) pri Centru za poslijediplomske studije u Dubrovniku Sveučilišta u Zagrebu, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu magistrirao (1980., "Hrvatska radio-dramska književnost od početka 1957. do kraja 1967.) i doktorirao (1983., asopis Glasnik Matice dalmatinske, Zadar 1901. - 1904.) iz područja filoloških znanosti. Na zadarskom Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu u stalnom radnom odnosu bio od kraja 1988. do umirovljenja: docent za scensku, filmsku i glazbenu umjetnost te i kulturnu politiku (voditelj Katedre za studij organizacije kulturnih djelatnosti); od 1. listopada 1990. na Odsjeku za talijanski jezik i književnost, u svojstvu docenta te izvanrednog profesora novije talijanske književnosti; tijekom 1990-ih godina, u nekoliko uzastopnih mandata, predstojnik Odsjeka te i pročelnik Zavoda za žive strane jezike. Pokretač (2001/2002.), voditelj i predavač Poslijediplomskog (magistarskog i doktorskog) znanstvenog studija književnosti. Piše na hrvatskom i talijanskom jeziku, te i prevodi s/na oba jezika. Objavio je velik broj recenzija, članaka, eseja, rasprava, prijevoda, nekoliko pripovijedaka te niz autorskih knjiga. Od 1980. redovni član Hrvatskoga društva skladatelja, a od 2013. počasni član Društva hrvatskih književnih prevodilaca.