Andreas Ackermann

Andreas Ackermann međunarodno je priznat švicarski stručnjak za mentalni trening, koji pomaže sportašima i menadžerima u postizanju vrhunskih rezultata. Prva je poslovna iskustva stekao prodajom konzultantskih usluga, a osamdesetih godina obrazovao se za predavača i trenera u području menadžmenta I prodaje. Do 1987. bio je generalni direktor i suvlasnik jednog od najpoznatijih švicarskih poduzeća za obrazovanje i trening odraslih, a od 1988. godine radi u vlastitoj tvrtki Ackermann Training Schweiz.