Željana Giljanović

Željana Giljanović rođena je u Splitu, a živi i radi u Zagrebu. Diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu, a radi kao profesorica računalstva. Objavila je tri romana: Banana Split, Karlin način i Tajkun.