Vasko Lipovac

Kipar i slikar Vasko Lipovac rođen je 14. lipnja 1931. godine u Kotoru. Akademiju primijenjenih umjetnosti završio je u Zagrebu 1955. godine. Bio je suradnik majstorske radionice Krste Hegedušića od 1955. do 1959. Izlagao je na brojim samostalnim i grupnim izložbama u Hrvatskoj i svijetu, a za svoje radove dobio je brojne nagrade i priznanja. Preminuo je u Splitu, 4. srpnja 2006.