Nadežda Čačinovič

Nadežda Čačinovič rođena je u Budimpešti 1947. godine. Diplomirala je filozofiju i komparativnu književnost 1972. na Filozofskom fakultetu u Ljubljani. Doktorirala 1985. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje radi od 1976. na Odsjeku za filozofiju. Bavi se filozofijom umjetnosti, posebno estetikom, filozofijom jezika, Frankfurtskim filozofskim krugom, feminizmom, ženskim pismom i dr. Predsjednica je Hrvatskog centra PEN-a od 2009. godine. Objavljena su joj djela: "Subjekt kritičke teorije" (Zagreb, 1980.), "Pisanje i mišljenje" (Zagreb, 1981.), "Estetika njemačke romantike" (Zagreb, 1987.), "Estetika" (Zagreb, 1988.), "Ogled o pismenosti" (Zagreb, 1994.), "U ženskom ključu" (Zagreb, 2001.), "Doba slika u teoriji mediologije" (Zagreb, 2001.), "Parvulla aesthetica" (Zagreb, 2004.), "Vodič kroz svjetsku književnost za inteligentnu ženu" (Zagreb, 2007.) i "Zašto čitati filozofe" (Zagreb, 2009.).