Maggie Blott

Maggie Blott više od 30 godina radila je kao opsteričarka i ginekologinja, u bolnicama kao što su Kings College Hospital i University College Hospital u Londonu. Trenutno radi u Abu Dhabiju, kao specijalistkinja za prenatalnu skrb i porodništvo.