Ivica Ljubičić, Sandro Bogdanović, Mihaela Britvec, Dubravka Dujmović Purgar, Ivana Vitasović Kosić, Marko Jelić

Dr. sc. Ivica Ljubičić, izvanredni profesor, Zavod za poljoprivrednu botaniku Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Dr. sc. Sandro Bogdanović, izvanredni profesor, Zavod za poljoprivrednu botaniku Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Dr. sc. Mihaela Britvec, redovita profesorica, Zavod za poljoprivrednu botaniku Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Dr. sc. Dubravka Dujmović Purgar, izvanredna profesorica, Zavod za poljoprivrednu botaniku Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Dr. sc. Ivana Vitasović Kosić, docentica, Zavod za poljoprivrednu botaniku Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Dr. sc. Marko Jelić, profesor visoke škole u trajnom zvanju Veleučilišta ‘’Marko Marulić’’ u Kninu, izvanredni profesor, Nezavisni univerzitet u Banja Luci