Slobodan Prosperov Novak

Slobodan Prosperov Novak rođen u Beogradu 1951., hrvatski povjesničar književnosti, komparatist, novinar, političar, teatrolog. Djetinjstvo je proveo u Dubrovniku, a diplomirao komparativnu književnost i engleski jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, te magistrirao i doktorirao na istom. Radio je kao novinar »Vjesnika u srijedu«, zatim kao asistent Instituta za književnost i teatrologiju HAZU, asistent je i docent te redoviti profesor na Katedri za stariju hrvatsku književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Predavao je i na Institutu za slavensku filologiju Sveučilišta u Rimu, a od 1990. do 1992. i pomoćnik je ministra prosvjete, kulture i športa Republike Hrvatske. 1998. osnovao je Mediteranski institut »Grga Novak« na Hvaru, gdje je i do danas ravnatelj. Od 2001. kao gostujući profesor predaje južnoslavensku filologiju na Odsjeku za slavistiku Sveučilišta Yale u New Havenu (SAD); od 2004. redoviti je profesor hrvatske književnosti na Filozofskome fakultetu u Splitu, a od 2010. redoviti je profesor hrvatske i svjetske književnosti na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Od 1990. do 1992. bio je predsjednik Vijeća Dubrovačkih ljetnih igara, a 2000. i ravnatelj Igara. Priredio je brojna izdanja hrvatskih pisaca, autor je niza sveučilišnih i školskih hrestomatija, a ostvario je i niz multimedijalnih projekata, također autor je i nekoliko scenarija za dokumentarne filmove.