Peter Finn i Petra Couvee

Peter Finn dopisnik je Washington Posta za pitanja nacionalne sigurnosti i svojedobno je bio šef dopisništva toga lista u Moskvi.¸ Petra Couvée spisateljica je, prevoditeljica i sveučilišna profesorica. Prevela je više ruskih pisaca na nizozemski jezik. Pridružena je istraživačica na Sveučilištu u Leidenu i svakog proljeća predaje nizozemski jezik na Moskovskom državnom sveučilištu.