Kristina Despot

Kristina Despot rođena je 1978. godine u Jajcu. Osnovnu školu i jezičnu gimnaziju završila je u Splitu. Diplomirala je kroatistiku 2002. godine na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Doktorirala je 2007. godine na Poslijediplomskome studiju lingvistike, na istome fakultetu. Znanstvena je suradnica na projektu Starohrvatski rječnik u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Objavljuje znanstvene i stručne jezikoslovne rasprave te književne kritike. Književnoj se publici predstavila 2004. godine romanesknim prvijencem Težina, koji je 2008. godine objavljen i u Srbiji.