Kotel Da-Don

Rabin doc. dr. sc. Kotel Da-Don rođen je u Izraelu. Vjersko i rabinsko obrazovanje primio je u ješivi Ha-Kotel u Jeruzalemu (1987. – 1991.) i u rabinskom i učiteljskom seminaru Midraš Sephardi u Jeruzalemu (1991. – 1995.), gdje je završio i pedagogijsko obrazovanje. Diplomirao je i na pravnom fakultetu sveučilišta Bar Ilan u Ramat Ganu (1991. –1995.). Od 1995. je član izraelske Odvjetničke komore. 2006. završio je doktorske studije iz židovske filozofije. Tijekom 1996. i 1997. radio je kao profesor na Jewish Theological Seminary – University of Jewish Studies u Budimpešti, na fakultetima za rabinske i za pedagoške studije. Od 1998. u Zagrebu djeluje kao glavni rabin u Hrvatskoj. Rabin Da-Don od 2006. duhovni je vođa Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj. Na Katedri za judaistiku (Filozofski fakultet u Zagrebu) predaje od 2006., od 2013. imenovan je predstojnikom Katedre, a 2014. promoviran je u docenta.