Ivo Goldstein

Ivo Goldstein (1958), historičar, diplomat, zaposlen je od 1980. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je napredovao do zvanja redovnog profesora u trajnom zvanju (2007). U prvom dijelu karijere bavio se bizantologijom i hrvatskom poviješću srednjega vijeka, ponajprije ranim srednjim vijekom, kao i poviješću Židova u Hrvatskoj, a od sredine devedesetih i različitim aspektima hrvatske povijesti 20. stoljeća. Goldsteinov bogati opus sastoji se od tridesetak knjiga i dvjestotinjak znanstvenih i stručnih radova objavljenih u zemlji i inozemstvu. Među njima se ističu Bizant na Jadranu (1992.), Hrvatski rani srednji vijek (1995), Hrvatska povijest (2003, tri izdanja, uz tri engleska te slovensko). Zajedno s V. Anićem autor je Rječnika stranih riječi (1999), te suautor Hrvatskog enciklopedijskog rječnika (2002). Napisao je Holokaust u Zagrebu (zajedno sa S. Goldsteinom, 2001, američko izdanje 2015), slijede Židovi u Zagrebu 1918-1941 (2004), Hrvatska 1918-2008 (2008) te Zagreb 1941-1945 (2011). Zajedno sa Slavkom Goldsteinom objavio je knjigu Tito (2015, slijedilo je slovensko i srpsko izdanje). Objavio je i monografiju Jasenovac (2018) te knjigu Kontroverze hrvatske povijesti 20. stoljeća (2019.) Goldstein je bio veleposlanik Republike Hrvatske u Francuskoj i pri UNESCO-u (2013-2017). Bavi se prevođenjem s engleskog i francuskog, urednik je većeg broja knjiga, dobitnik više priznanja za znanstveni doprinos, član je Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. U izdanju Profila objavljene su njegove knjige Tito (u suautorstvo sa Slavkom Goldsteinom) i Kontroverze hrvatske povijesti 20. stoljeća