Ivan Supek

Romanopisac, dramski autor, fizičar i filozof Ivan Supek (1915. - 2007.), pučku školu i gimnaziju završio je u Zagrebu. Matematiku, fiziku i filozofiju studirao je u Zürichu, Parizu, Zagrebu i Leipzigu, gdje je stekao doktorat znanosti i radio kao asistent glasovitog fizičara Wernera Heisenberga. U ožujku 1941. uhitio ga je Gestapo, ali je spašen Heisenbergovim posredovanjem. Od 1943. do 1945. Supek sudjeluje u NOB-u, a nakon rata pa sve do odlaska u mirovinu 1985. radi kao profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Bio je utemeljitelj Instituta Ruđera Boškovića, rektor Zagrebačkog sveučilišta (1969. - 1972.) i inicijator osnivanja Inter-univerzitetskog centra (IUC) u Dubrovniku. Godine 1958. isključen je iz Instituta zbog protivljenja pokušaju Savezne komisije za nuklearnu energiju da u Vinči proizvede atomsku bombu. Bio je dugogodišnji je urednik časopisa Encyclopaedia Moderna i predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Osim plodnog književnog rada, objavio je oko stotinu naslova iz teorijske fizike i filozofije, a za svoj humanizam i mirotvorni rad dobio je više međunarodnih priznanja.