Berislav Lončarević

Po korijenima gradski tip, po srcu čovjek od gora i mora, Berislav Lončarević rođen je 12. veljače 1971. godine u Zagrebu. Velik dio drugog desetljeća života boravi u planinama vozeći snowboard, a ljeti čini to isto samo na moru i pod drugi imenom – wakeboardom. Jednom i drugom daskom sudjeluje na brojnim domaćim i svjetskim natjecanjima. Nakon boardanja od Himalaja do Tajlanda, dolazi na Bali i od tada pa do danas, zove taj otok svojim domom. Sa suprugom Aleksandrom Denić, autoricom fotografija u ovom putopisu prvijencu, putuje svijetom kada god im to dopusti dubina džepa i kada je prognoza za valove dobra.